Splošni pogoji za uporabnike storitev uPay

1. Vloge posameznih uporabnikov

 1. Ponudnik storitve uPay je podjetje mc2 d.o.o. (v nadaljevanju; Ponudnik)
 2. Sistemski uporabnik storitev uPay je Spletni trgovec, ki za svoje ime in svoj račun uporablja storitev uPay. (v nadaljevanju: Trgovec).
 3. Uporabnik plačilnih nalogov uPay so kupci, ki želijo na TRR trgovca, izvesti plačilo z uporabo plačilnega naloga uPay. (v nadaljevanju Kupec).
 4. Plačilno mesto, kjer je je mogoče z gotovino plačati standardizirani plačilni nalog. (v nadaljevanju: Plačilno mesto).
 5. uPay pogodbeno plačilno mesto je plačilno mesto, kjer je je mogoče z gotovino plačati standardizirani UPN plačilni nalog in uPay plačilni nalog. (v nadaljevanju: uPay Plačilno mesto).
 6. Spletna banka je storitev poslovne banke ali ponudnika finančnih storitev, ki svojim komitentom omogoča, da v breme dobroimetja na svojem računu izvedejo plačilo s standardiziranim plačilnim nalogom UPN. (v nadaljevanju Spletna banka).

2. Razlage pojmov in postopkov

 1. Spletni portal uPay je varovano spletno mesto ponudnika storitve uPay, kjer uporabniki (trgovci, kupci in uPay plačilna mesta) lahko urejajo, potrjujejo in pregledujejo podatke o uporabnikih in uPay plačilnih nalogih.
 2. UPN plačilni nalog je standardizirani plačilni nalog (položnica), ki deluje znotraj SEPA bančnega plačilnega sistema in ki vključuje podatke v obliki QR kode.
 3. QR koda je standardizirani slikovni prikaz podatkov, ki uporabnikom omogoča, da z uporabo pametnih naprav, kot so pametni telefoni ali čitalniki QR kod, enostavni preberejo večje število znakov, ki so prikazani v QR kodi, jih, brez napak pri vnosu vnesejo v pred pripravljene obrazce ali postopke, z namenom, da kupec lahko hitro in enostavno izvede plačilo pri trgovcu.
 4. uPay plačilni nalog je standardizirani UPN plačilni nalog (položnica) z dodatno uPay identifikacijsko kodo, ki deluje znotraj SEPA bančnega plačilnega sistema, ki vključuje QR kodo in ki uporabnikom omogoča da neposredno uporabijo uPay QR kodo z namenom izvedbe plačila naloga:
  1. na uPay plačilnem mestu,
  2. na drugem plačilnem mestu ali
  3. v svoji spletni banki.
 5. Delno izpolnjen uPay plačilni nalog je delno izpolnjen standardizirani UPN plačilni nalog (položnica) z dodatno uPay identifikacijsko kodo, ki deluje znotraj SEPA bančnega plačilnega sistema, ki vključuje QR kodo in ki uporabnikom omogoča da uporabijo uPay QR kodo z namenom, da:
  1. Izvedejo plačilo v svoji spletni banki,
  2. ali da:
   1. obiščejo spletni vmesnik uPay,
   2. samostojno, hitro in enostavno dopolnijo vse manjkajoče podatke, ki so potrebni za izvedbo standardiziranega plačila UPN naloga na plačilnih mestih ali uPay plačilnih mestih in
   3. prevzamejo ali na svoj spletni naslov prejmejo uPay plačilni nalog z vsemi potrebnimi podatki.

  Uporaba delno izpolnjenega uPay naloga omogoča spletnemu trgovcu, da delno izpolnjen uPay nalog objavi v sredstvih množičnega obveščanja (spletna stran, obveščanje v elektronskih ali tiskanih publikacijah), kjer vsi podatki o plačniku, ki so potrebni za izvedbo plačila s standardnim UPN ali uPay plačilnim nalogom, še niso poznani v celoti.

  Manjkajoče podatke lahko kupec dopolni samostojno preko spletnega portala uPay, brez posredovanja spletnega trgovca, ter samostojno spremeni delno izpolnjen uPay nalog v uPay plačilni nalog in izvede plačilo.

 6. Namen uporabe delno izpolnjenega uPay naloga je poenostavitev in pospeševanje postopka prodaje spletnega trgovca in poenostavitev postopka nakupa za kupca, saj z izpolnitvijo podatkov o plačniku kupec trgovcu v istem koraku posreduje tudi vse potrebne podatke za izvedbo naročila uPay identifikacijska koda je unikatna identifikacijska koda vsakega uPay delno ali v celoti izpolnjenega plačilnega naloga, na osnovi katere se tehnično identificira posamezni plačilni nalog, z namenom avtomatskega uparjanja po izvedbi plačila s strani kupca s postopkom naročila pri spletnem trgovcu, z namenom pospešitve izdaje blaga in storitev po izvedenem plačilu.
 7. uPay market je področje v uPay spletnem portalu uporabnika, ki je ponudniku že posredoval ustrezno soglasje, in v katerem lahko uporabnik prejema in pregleduje dodatne še veljavne ponudbe in ugodnosti s strani spletnih trgovcev.

3. Splošne določbe

 1. Splošni pogoji ponudnika storitve uPay opredeljujejo pogoje za uporabo spletnega portala, sistema in storitev uPay, vključno s pravicami in obveznostmi trgovcev in kupcev (v nadaljevanju ˝splošni pogoji˝). Splošni pogoji imajo naravo pogodbe.
 2. S potrditvijo splošnih pogojev ob registraciji trgovec in / ali kupec potrjujeta Ponudniku storitve uPay, da je / sta seznanjena z veljavnimi splošnimi pogoji in da z njimi soglašata.
 3. Za izvedbo določil veljavne zakonodaje o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v celoti odgovarja izključno spletni trgovec, ki je prejemnik plačil izvedenih s plačilnimi nalogi v okviru storitve uPay.
 4. Za izvedbo določil veljavne zakonodaje o varovanju osebnih podatkov, v delu, ki se nanaša na osebne podatke o kupcih, ki so v sistemu uPay ob prijavi ali uporabi storitve že podali svoje osebno soglasje za obdelavo osebnih podatkov, odgovarja ponudnik storitve uPay kot upravljalec osebnih podatkov.
 5. Za izvedbo določil veljavne zakonodaje o varovanju osebnih podatkov, ki se nanašajo na podatke o kupcih, ki so bili v sistem uPay vneseni preko povezav s spletnim trgovcem ali z vnosom osebnih podatkov kupcev v sistem s strani spletnih trgovcev, in za katera kupci še niso podali osebnega soglasja za obdelavo osebnih podatkov, kot upravljalec osebnih podatkov odgovarja trgovec, ponudnik storitve uPay pa le kot pooblaščeni obdelovalec.

4. Storitve uPay za Trgovce

 1. Sistem uPay Trgovcem omogoča storitve:
  1. Registracijo vseh potrebnih podatkov Trgovca.
  2. Uporabo avtomatiziranega tehnološkega sistema za izdajo in spremljanje statusov izdanih plačilnih nalogov uPay.uPay nalog se izdela z namenom plačila računov / ponudb / predračunov, izdanih v trgovini, v spletni trgovini ali na spletni strani trgovca.Plačilo s standardizirano plačilno metodo uPay se izvede plačilo neposredno na obstoječi IBAN spletnega trgovca.Spletni trgovec številko svojega transakcijskega računa IBAN predhodno registrira v poslovni banki, ki ima sedež v EU.
  3. Urejanje in spreminjanje podatkov o Spletnem trgovcu ter s strani spletnega trgovca pooblaščenih osebah preko spletnega portala uPay.
  4. Avtomatizirano izdelavo in prevzem unikatne uPay identifikacijske kode za dopolnitev obstoječega postopka za izdajo UPN plačilnega naloga v sistemu spletnega trgovca,
  5. Avtomatizirano ali ročno izdelavo celotnega UPN plačilnega naloga, ki je izpolnjen delno ali v celoti in opremljen z ustrezno QR kodo, kar omogoča neposredno plačilo na Plačilnih mestih, uPay plačilnih mestih ali v spletni banki, odvisno od vnosa potrebnih podatkov za posamezno plačilno mesto.Izpolnitev uPay plačilnega naloga v celoti z vsemi podatki je pogoj, da lahko Kupec Trgovcu plača plačilni nalog z uporabo gotovine in uPay plačilnega naloga na Plačilnem mestu . Delno izpolnjenega plačilnega naloga na Plačilnem mestu ni mogoče plačati.
  6. Avtomatizirano ali ročno izdelavo delno izpolnjenega uPay plačilnega naloga, ki je izpolnjena le delno, in dodatno vsebuje možnost dodatne izpolnitve naloga s strani Kupca preko spletnega portala uPay.
  7. Spremljanje statusa ter urejanje statusov uPay plačilnih nalogov preko spletnega portala uPay.
  8. Neposredno pošiljanje uPay plačilnih nalogov iz sistema uPay na elektronski naslov Kupca,
  9. Prevzem podatkov in QR kod po izdelanih uPay nalogih z namenom pošiljanja uPay nalogov na drugačen način, preko elektronskih ali tiskanih sporočil in promocijskih gradiv Spletnega trgovca.
  10. Uporabo API vmesnika za avtomatizacijo povezave med tehničnim sistemom Trgovca in ponudnika.Trgovec uporablja API povezavo z namenom avtomatizacije izdelave ustreznih plačilnih nalogov ter avtomatizacije takojšnje potrditve v računovodskem sistemu Trgovca, z namenom dodatne poenostavitve in pospešitve poslovanja in uporabe standardiziranih plačilnih metod e-banke in plačila z gotovino na plačilnih mestih in uPay plačilnih mestih.
  11. Takojšnje obveščanje o izvedbi plačila z uPay plačilnim nalogom na uPay plačilnem mestu.Rok za obvestilo o izvedenem plačilu na uPay plačilnem mestu je od nekaj sekund do največ 15 minut po izvedbi plačila, v kolikor pri izvedbi potrditve plačila ne pride do nepredvidenih tehničnih težav ali zapletov ali da med izdajo in plačilom uPay naloga na uPay plačilnem mestu pride do izbrisa ali spremembe identifikacijske oznake uPay naloga.Trgovec bo o plačilu z uPay plačilnim nalogom v primeru plačila kupca z gotovino na pooblaščenem uPay plačilnem mestu obveščen takoj po plačilu in bo lahko takoj pristopil k dobavi opreme ali izvedbi storitve.
  12. Širitev prodajne mreže spletnega trgovca.S potrditvijo plačila z uPay plačilnim nalogom na uPay plačilnem mestu Spletni trgovec učinkovito razširi svojo prodajno mrežo na vsa uPay plačilna mesta, od katerih mnoga delujejo tudi 24/7.S tem Spletni trgovec podaljša delovni čas in dostopnost svoje spletne trgovine ter omogoči plačilo storitev na daljavo tudi z gotovino.
 2. Urejanje in spremljanje promocijskih akcij za obveščanje Kupcev, ki uporabljajo portal ali storitve uPay in ki so podali ustrezno soglasje Ponudniku za obveščanje o novostih in akcijah Spletnih trgovcev, z namenom poenostavitve in pospeševanja prodajnega in plačilnega procesa preko spletnega portala uPay.
 3. Svetovanje pri pospeševanju prodaje spletnega trgovca in uvedbi storitev Ponudnika uPay.
 4. Spremljanje stanja dobroimetja spletnega trgovca, izdanih računov in prejetih plačil za storitve Ponudnika uPay.

5. Storitve uPay za Kupce

 1. Ponudnik storitve uPay Kupcem omogoča storitve:
  1. Uporabo prejetih uPay plačilnih nalogov za namen izvedbe plačila spletnemu trgovcu na uPay plačilnih mestih, plačilnih mestih ter v spletni banki.
  2. Uporabo javnega dela spletnega portala uPay za dopolnitev podatkov v predlogi uPay plačilnega naloga s podatki o plačniku ter morebitno drugimi manjkajočimi podatki na Predlogi plačilnega naloga ter za prevzem v celoti izpolnjenega uPay plačilnega naloga.
  3. Potrditev splošnih pogojev in potrditev pogojev za sodelovanje v promocijskih akcijah.
  4. Registracija Kupca in podajanje soglasij.V sistemu registrirani uporabnik postane vsak kupec, ki ponudniku storitve uPay poda soglasje, da lahko ponudnik podatke kupca uporabi za izdelavo uPay plačilnega naloga. Podatki kupca, ki so uporabljeni na za namen izdelave uPay naloga, so preko portala dostopni tudi Trgovcu, ki je kot prejemnik plačila naveden na uPay plačilnem nalogu.Ponudnik lahko registriranim Kupcem omogoči uporabo spletnega vmesnika uPay, preko katerega lahko registrirani Kupec pregleduje svoje uPay plačilne naloge ter statuse nalogovV sistemu registrirani uporabnik z dostopom do uPay marketa postane vsak kupec, ki ponudniku storitve uPay poda soglasje, da lahko ponudnik podatke registriranega Kupca uporabi za namen obveščanja kupca o novostih in akcijah Trgovcev. Registrirani kupec z dodatnim soglasjem lahko v spletnem mestu uPay dodatno spremlja tudi ponudbe Trgovcev preko sistema uPay.

   S posameznim soglasjem se Kupec strinja tudi s tem, da Ponudnik lahko uporablja ustrezne elektronske identifikatorje (cookies), za izvedbo storitev in ustrezno analitiko uporabe storitev ponudnika.

  5. Sprememba standardnega UPN naloga v uPay nalog
   Kupec preko spletnega portala uPay lahko spremeni svoj UPN plačilni nalog v uPa nalog. Sprememba kupcu omogoča takojšnje obveščanje trgovca o plačilu uPay naloga na uPay plačilnem mestu ter s tem tudi pospešitev prodajnega postopka.Ob spremembi UPN naloga v uPay nalog lahko pride do vnosa novega trgovca v sistem uPay. Do sklenitve zavezujoče pogodbe med Ponudnikom in trgovcem so obvestila le informativne narave ter pobuda trgovcu, da čim prej pristopi k sodelovanju s sistemom uPay.Ponudnik lahko občasno veže dodatne ugodnosti za Kupca na spremembo standardiziranega naloga v uPay nalog, na vnos trgovca, ki še ni registriran v sistemu, na prvo plačilo z gotovino na uPay plačilnem mestu pri novo vnesenem trgovcu in podobno.

6. Poroštvo ponudnika Trgovcu

 1. Pri plačilu uPay naloga kupec plačuje vedno od plačilnega ali uPay plačilega mesta neposredno na IBAN račun trgovca, ki je naveden na uPay nalogu. Finančni tok plačevanja uPay naloga gre mimo Ponudnika, saj Ponudnik v nobenem koraku ni posestnik finančnih sredstev, ki se uporabljajo za plačevanje uPay naloga.
 2. Ponudnik Trgovcu prenaša s strani uPay plačilnega mesta prejeto poroštvo izključno za vrednost plačila, ki je bilo uspešno potrjeno na pooblaščenem uPay plačilnem mestu ponudnika ter pod pogoji, da:
  1. ponudnik svojih storitev ne izvaja brezplačno, uporabniku ne prizna popusta v celotni višini vrednosti storitve, ali promocijsko brezplačno,
  2. uPay plačilni nalog ni bil naknadno storniran s strani pooblaščenega uPay plačilnega mesta v roku 10 minut po potrditvi plačila,
  3. Trgovec ponudnika mora na morebitni izpad plačila opozoriti najkasneje v roku treh delovnih dni po prejeti potrditvi plačila, ki mu naknadno v pogodbenem roku banke trgovca ni sledilo plačilo na predhodno registrirani TRR trgovca,
  4. trgovec posreduje ponudniku pisno potrditev s strani Banke Trgovca, da potrjeno zadevno plačilo ni bilo izvedeno in ni bilo zadržano s strani banke ali katere druge pooblaščene osebe.
 3. Pod pogoji izdaje poroštva Trgovec lahko pozove ponudnika na unovčitev plačila poroštva s strani ponudnika v primeru, da plačilo preko oz. s strani uporabnika predhodno potrjenega plačilnega naloga ni bilo opravljeno v roku 7 delovnih dni po potrditvi na uPay plačilnem mestu, ali pa v tem času ni bilo pridobljeno potrdilo, da je bilo plačilo zadržano ali stornirano v predvidenem roku.
 4. Uporabnik do unovčitve garancije pri izvajalcu ni upravičen v primeru, da je bilo plačilo zadržano zaradi kakršnegakoli razloga s strani uradnega izvajalca plačilne metode.
 5. V primeru, da je uporabnik pri ponudniku vnovčil garancijo plačila mora znesek delno ali v celoti povrniti ponudniku v roku treh delovnih dni, v vsakem primeru, v katerem je naknadno prejel delno ali celotno plačilo za potrjeni plačilni nalog.
 6. Pred izplačilom poroštva si ponudnik pridržuje pravico do prioritetne poravnave vseh morebitnih obveznosti Trgovca do ponudnika, v breme vrednosti poroštva.

7. Registracija sistemskega uporabnika

 1. Sistemski uporabnik postane registrirani uporabnik na podlagi izpolnitve podatkov za registracijo, ki je objavljena na spletni strani ali z uporabo uPay plačilnega naloga, ki vsebuje potrebne podatke za registracijo uporabnika. Po registraciji sistemskega uporabnika trgovca ponudnik Trgovcu pošlje v podpis bilateralno pogodbo, s katero se dodatno uskladijo dodatni komercialni pogoji uporabe storitev sistema uPay.
 2. Uporabnik je lahko fizična oseba, neprofitna ali profitna organizacija oz. s.p ali druga oblika pravnega subjekta.
 3. Ponudnik si do podpisa pogodbe pridržuje pravico do prekinitve registrirane uporabe brez dodatne obrazložitve.
 4. Uporabnik z registracijo v spletnem vmesniku za uporabo sistema uPay soglaša, da ponudnik lahko preveri, hrani ter obdeluje vse podatke vlagatelja, navedene v postopku registracije ter vse dodatno pridobljene podatke, ki so potrebni za uporabo storitev uPay, skladno s politiko zasebnosti ponudnika.
 5. Na osnovi registracije, ponudnik vsakemu novemu registriranemu sistemskemu uporabniku dodeli unikatno uporabniško ime in geslo, ki ga sistemski uporabnik potrebuje za uporabo storitev uPay. V aplikaciji se sočasno kreira profil registriranega sistemskega uporabnika.
 6. O potrditvi registracije sistemskega uporabnika, za uporabo uPay storitev, na podlagi elektronskega vloge/obrazca, odloča odgovorna oseba ali komisija ponudnika, Odločitev odgovorne osebe ali komisije je dokončna. Odgovorna oseba ali komisija svojega sklepa vlagatelju ni dolžna pojasnjevati.
 7. Za uporabnika fizično osebo se šteje, da je postal registrirani sistemski uporabnik z dnem prve uporabe storitve ponudnika uPay ali z dnem potrditve splošnih pogojev poslovanja uPay.
 8. Sistemski uporabnik trgovec postane vsak uporabnik, ki uporabi sistem uPay z namenom, da bo izdal uPay plačilni nalog z namenom plačila na svoj TRR.
 9. Ponudnik lahko pošlje bilateralno pogodbo vsakemu sistemskemu uporabniku trgovcu. Do podpisa pogodbe se šteje, da ima sistemski uporabnik Trgovec status pridruženega sistemskega uporabnika, ki deluje začasno ter na osnovi splošnih pogojev poslovanja.
 10. Za sistemskega uporabnika trgovca se šteje, da je postal registrirani sistemski uporabnik z dnem podpisa bilateralne pogodbe.

8. Pravice in obveznosti registriranih uporabnikov

 1. Vsak registrirani uporabnik ima pravico do uporabe storitev uPay.
 2. Registrirani uporabnik se obvezuje samostojno seznaniti z delovanjem posameznih storitev, ki so podrobno opisane na spletnem naslovu www.uPay.si.
 3. Registrirani uporabnik ima pravico do dostopa do vseh informacij, ki so povezane z registrirano uporabo uPay.
 4. Uporabnik ima možnost preklicati uporabo storitev uPay, skladno s pogodbenimi določili.
 5. Ponudnik obvešča o novostih sistema uPay vse registrirane uporabnike.
 6. Ponudnik obvešča o novostih in akcijah Spletnih trgovcev samo tiste registrirane uporabnike, ki so podali ustrezno soglasje. Več v politiki zasebnosti.
 7. Vsak uporabnik se zavezuje, da bo:
  1. zaupno varoval vsa svoja gesla povezana z uPay ter nosil vso odgovornost za morebitno škodo, ki bi, kot posledica neskrbnega ravnanja uporabnika, nastala kot posledica nepooblaščenega dostopa tretjih oseb do gesel in uporabniškega profila;
  2. takoj obvestil ponudnika o vseh morebitnih nepravilnostih v zvezi s prejšnjo alinejo in drugih nepravilnostih v zvezi z delovanjem aplikacije uPay ali drugih storitev ponudnika;
  3. redno spremljal svoje poslovanje na svojem uporabniškem profilu ter vsa prejeta obvestila in sporočila ponudnika v zvezi z uporabo storitev uPay;
  4. spoštoval določila teh splošnih pogojev;
  5. spoštoval intelektualno lastnino ponudnika, kamor sodi celotna dokumentacija, vsi postopki in procedure rešitve uPay ter vsi elementi grafično celostne podobe.
 8. Uporabnik se obvezuje, da ne bo:
  1. svojih gesel predal ali zaupal tretji osebi,
  2. dostopal do svojega uporabniškega profila ali do celotnega sistema uPay z uporabo drugih tehničnih pripomočkov razen tistih, ki jih daje na voljo ponudnik oziroma jih ponudnik javno razglasi kot sprejemljive,
  3. brez pisnega soglasja ponudnika sodeloval v poskusih zlorabe in/ali delnega ali celotnega kopiranja sistema, dokumentacije, grafične podobe in/ali postopkov.
 9. Uporabnik je dolžan v roku osmih (8) dni sporočiti ponudniku vsako spremembo podatkov, ki jih je ob sprejemu med registrirane uporabnike ali naknadno posredoval ponudniku.

9. Omejitve uporabe in pravice ponudnika

 1. Ponudnik ima, zaradi zagotavljanja varnosti delovanja in preprečevanja zlorab, pravico kadarkoli delno ali v celoti blokirati delovanje posameznega trgovca, kupca, uPay plačilnega mesta, posamezne storitve ali celotnega sistema uPay.
 2. Ponudnik ne odgovarja za morebitne izpade delovanja sistema, niti za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala kot posledica začasnega izpada ali nedelovanja, sistemov ponudnika ali sistemov poslovnih partnerjev uPay, od katerih so storitve ponudnika neposredno ali posredno odvisne.
 3. Ponudnik ne odgovarja za posledice, ki nastanejo na osnovi sprememb veljavne zakonodaje.
 4. Ponudnik ne odgovarja za posledice morebitnih zlorab v tehnično-tehnoloških in telekomunikacijskih sistemih drugih izvajalcev, na katere ponudnik nima neposrednega vpliva.
 5. Ponudnik ne odgovarja za posledice, ki bi nastale zaradi višje sile ali kot posledica nemirov ali vojn ali neposrednega napada na ponudnika storitev, ki ga ponudnik, z uporabo sredstev v višini, ki omogočajo splošno in posebno varovanje dobroimetja ter osebnih podatkov uporabnika v času miru, ne more preprečiti.
 6. Ponudnik ne odgovarja za kakovost, dobavljivost, garancijske obveznosti, informiranje, sporočanje, in ali nič, kar je povezano s storitvami ali izdelki, ki jih preko sistema ponudnika uporabnikom nudijo ali prodajo drugi trgovci. Za vse zahtevke v zvezi s storitvami ali izdelki se morajo kupci obrniti neposredno na prodajalca.
 7. Uporabniki trgovci se obvezujejo ponudnika uPay obvarovati in zaščititi pred vsemi morebitnimi zahtevki s strani tretjih oseb, ki so povezane z izdelki, ki jih trgovci kupcem nudijo ali prodajajo preko sistema ali storitev ponudnika uPay kar vključuje tudi vse morebitne neposredne in posredne stroške ponudnika, ki nastanejo v zvezi z morebitnimi zahtevki s strani tretje osebe in ki se nanašajo na opremo ali storitev, ki jo, preko sistema uPay oglašuje ali prodaja trgovec v svojem imenu in za svoj račun.

10. Varstvo osebnih podatkov

 1. Ponudnik varuje vse osebne podatke, obvestila in sporočila, pridobljena od uporabnikov, kot zaupne in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ne glede na to, ali je vloga uporabnika že bila ali še ni bila obravnavana, potrjena ali zavrnjena ter ne glede na to, ali je uporabnik še registriran ali ni več registriran.
 2. Več o obdelavi osebnih podatkov, njihovem varovanju, namenih in pravnih podlagah za obdelavo ter o pravicah posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, si lahko preberete na povezavi politike zasebnosti.
 3. Uporabnik z registracijo v aplikaciji ali s pričetkom prve izvedbe nakupa storitve preko sistema uPay, izrecno potrjuje in soglaša, da ponudnik, po potrebi, na terminalski opremi uporabnika namesti del programske opreme (piškotki ali cookie), ki ponudniku omogočajo izvedbo storitev uPay, spremljanje statističnih podatkov, dostop do spletnih strani, storitev in informacij, preprečevanje zlorab ter zagotavljanje varnosti in izvajanje nalog v skladu z veljavno zakonodajo. Več o piškotkih si lahko preberete na povezavi piškotki.

11. Uporabniški račun uPay

 1. Uporabniki račun je tehnološko zaščiten prostor v programski aplikaciji ponudnika, do katerega ima dostop le registrirani uporabnik. Uporabniški račun uporabniku omogoča uporabo storitev ponudnika. Vsak uporabnik, ob oddaji vloge za uporabo, prejme uporabniško ime in geslo, s katerim aktivira svoj račun.
 2. Uporabniški račun se blokira:
  1. na podlagi prijave uporabnika o izgubi ali kraji uporabniškega imena ali gesla,
  2. prijave o nepooblaščenem dostopu,
  3. na podlagi indicev o morebitnih drugih nepravilnostih v povezavi z uporabnikom ali uporabo računa,
  4. na osnovi zavrnjenega (nedostavljivega) elektronskega sporočila na elektronski naslov,
  5. na osnovi nepotrjene ali nepravilno potrjene prijave s strani uporabnika, posredovane na kontaktni elektronski naslov uporabnika.
 3. V primeru zahteve za de-blokado mora uporabnik zahtevo obvezno posredovati v pisni obliki s podpisom odgovorne osebe.
 4. V primeru, da gre za reševanje problema, ki je nastal zaradi napake, neznanja ali malomarnosti s strani uporabnika in še posebej v primeru, da se enak primer, pri istem uporabniku, ponovi večkrat, gre za primer neupravičene reklamacije. V primeru neupravičene reklamacije mora uporabnik najprej poravnati stroške odprave neupravičene reklamacije, šele nato se mu omogoči ponovni dostop in uporabo računa.
 5. Dostop do uporabniškega računa in storitev ponudnika je uporabniku zagotovljen nepretrgoma, oziroma skladno z določili teh splošnih pogojev, preko spletnih strani ponudnika.

12. Zaračunavanje storitev

 1. Uporaba storitev uporabe spletnega portala ponudnika uPay, ki je skladna z splošnimi pogoji poslovanja in pravilno uporabo storitev, je za uporabnike brezplačna. Ponudnik lahko omeji količino ali število uporabe brezplačnih storitev za uporabnika. Omejitev uporabe ponudnik objavi na spletnih straneh ponudnika.
 2. Za obračun nadomestil nad omejitvijo lahko ponudnik uporabniku zaračuna nadomestilo, v višini, ki je predmet bilateralne pogodbe med sistemskim uporabnikom in ponudnikom.
 3. Cenik uporabe storitev ali nakupa blaga, ki jih trgovci uporabnikom nudijo preko spletnega portala ponudnika, je objavljen na spletnih straneh ponudnika ali v samem postopku nakupa pred potrditvijo plačila.
 4. Cena nadomestila stroškov za reševanje neutemeljenih reklamacij, odpravo napak s strani uporabnika, stroškov v primeru izgube ali kraje gesla ter morebitni drugi stroški v povezavi z uporabo storitev uPay so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

13. Sistem ugodnosti

 1. Uporabnik lahko sodeluje v sistemu ugodnosti ponudnika, ki je predstavljen na spletnih straneh ponudnika.
 2. Uporabnik soglaša, da ga ponudnik obvešča o novostih v sistemu ugodnosti preko uPay spletnega portala na poštni ali elektronski naslov uporabnika ali na telefonsko številko uporabnika.
 3. Morebitne davčne obveznosti iz naslova prejemanja nagrad zaradi sodelovanja v sistemu ugodnosti bremenijo uporabnika, razen v primeru, kjer je to v sami nagradni igri to izrecno prikazano. Izjema se lahko nanaša izključno na tisto nagrado, v kateri je izjema prikazana.

14. Izguba ali kraja gesla

 1. V primeru izgube ali kraje gesla v zvezi z uporabniškim računom ali drugega gesla, povezanega z uporabo uPay je uporabnik dolžan takoj obvestiti s pisno izjavo ponudnika na podpora@upay.si.
 2. Uporabnik je dolžan poravnati vse morebitne stroške, povezane s preklicem uporabniškega računa ali uporabo storitev pri ponudniku. Vsa gmotna škoda, ki nastane kot posledica izgube ali kraje gesla za čas do izteka naslednjega delovnega dne od prejema obvestila, bremeni uporabnika - imetnika gesla.

15. Reklamacije

 1. Za reševanje reklamacij v zvezi z uporabo sistema uPay, sistemom ugodnosti ali uporabo dodatnih storitev uporabnika je pristojen ponudnik. Uporabnik posreduje ponudniku reklamacijo glede nepravilnosti v delovanju sistema vplačil ali sistema ugodnosti v roku osmih (8) dni po prejemu ustreznega obvestila o opravljeni storitvi ali pričetku postopka.
 2. Če se reklamacija uporabnika izkaže kot neutemeljena, (na primer: popravljanje napačno navedenih podatkov, odprava posledic napak, ki so posledica neupoštevanja navodil, še posebej, če se napake ponavljajo), ponudnik uporabniku zaračuna stroške postopka po veljavnem ceniku, ki je javno objavljen na spletnih straneh ponudnika.

16. Prenehanje registrirane uporabe sistema uPay

 1. Registrirana uporaba sistema uPay pri ponudniku velja od registracije ali uporabe storitve ponudnika do prenehanja uporabe uporabniškega računa uPay.
 2. Uporabniški račun preneha z zahtevo uporabnika po zaprtju na osnovi odločitve komisije ali pooblaščene osebe ponudnika, z izgubo poslovne sposobnosti uporabnika, z ustavitvijo dejavnosti uporabnika ali ponudnika, zaradi določil veljavne zakonodaje, pristojnih organov ali zahteve izdajatelja.
 3. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabniku, ki kakorkoli krši te splošne pogoje uporabe sistema uPay ali veljavno zakonodajo, navede napačne podatke, v predvidenem roku ne poravna svojih obveznosti oziroma, je popolnoma neaktiven več kot 24 mesecev, brez obrazložitve odpove uporabo uPay in ga s tem izključi iz seznama registriranih uporabnikov. Izključitev začne veljati z dnem izdaje sklepa o izključitvi in zaprtju uporabniškega računa uPay.
 4. V primeru prenehanja registrirane uporabe ima izključeni uporabnik pravico, da vloži zahtevo za posredovanje zavedenih dogodkov ter za ta namen ponudniku posreduje celotno zahtevano dokumentacijo v roku 1 meseca po prejemu obvestila o zaprtju uporabniškega računa.
 5. V primeru prenehanja registrirane uporabe, ponudnik, zaradi zavarovanja interesov ponudnika, na osnovi ter v skladu z veljavno zakonodajo, ohrani podatke o uporabniku in njegovih aktivnostih še najmanj za čas, ki ga za poslovanje s finančnimi storitvami predvideva veljavna zakonodaja (10 let).

17. Kazenske določbe

 1. 80. Za ravnanje v nasprotju s temi splošnimi pogoji ali za kakršno koli zlorabo v zvezi z registrirano uporabo sistema Upay uporabnik odgovarja v skladu s splošnimi pravili o civilni in kazenski odgovornosti.

18. Končne določbe

 1. Ta različica splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem 01.03.2024 in veljajo do preklica.
 2. Ponudnik lahko, v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje, o čemer predhodno, z elektronsko pošto, obvesti svoje registrirane uporabnike na elektronski naslov, v kolikor je uporabnik svoj elektronski naslov podal ob registraciji. V nasprotnem primeru se mora o spremembi splošnih pogojev uporabnik seznaniti sam na spletnih straneh ponudnika. Če uporabnik v roku 14 dni po prejemu obvestila o spremembi splošnih pogojev ali v roku 14 dni po objavi spremembe splošnih pogojev na spletnih straneh ponudnika ne poda izstopne izjave ter zahteve po zaprtje uporabniškega računa, se šteje, da uporabniki s spremenjenimi pogoji soglaša.
 3. Ponudnik si pridržuje pravico do odprave vseh tiskarskih in slovničnih napak v splošnih pogojih ter na spletnih straneh brez predhodnega obvestila.
 4. V kolikor se izkaže, da je del teh splošnih pogojev, zaradi veljavne zakonodaje pravno sporen, se sporni del nadomesti z ustreznimi določili, ki ustrezajo smislu določila in veljavni zakonodaji. Sprememba pravno spornega dela ne vpliva na druga določila, ki niso pravno sporna.
 5. Za razlago pravnega razmerja med ponudnikom in registriranim uporabnikom ter za reševanje morebitnih sporov, ki izhajajo iz tega razmerja, se uporablja pravo Republike Slovenije.
 6. Morebitne medsebojne spore, ki se nanašajo na registrirano uporabo uPay, rešujeta stranki sporazumno, v kolikor pa to ni mogoče, je za njihovo reševanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 7. uPay.si je blagovna znamka podjetja mc2, kreativne rešitve, d.o.o., www.mc2.si.
 8. Postopek potrjevanja uPay nalogov je registriran pri patentnem uradu v Republiki Sloveniji.