Politika zasebnosti

Registracija trgovca

V primeru opravljene registracije ste potrdili splošne pogoje oz. pogodbo oziroma jih je za vas potrdil vaš delodajalec. Določene osebne podatke (ime in priimek kontaktne osebe, e-naslov) nujno potrebujemo, da korektno in v celoti izvajamo oz. zagotovimo storitev uPay z vsemi varnostnimi mehanizmi.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

a) Sklepanje ali izvajanje pogodbe (6(1)b) člen Splošne uredbe) v okviru storitve uPay; Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoča. b) Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja in izvedbe delovnega procesa ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitve, razen kadar nad takimi interesi Upravljavca prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov; c) Za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (člen 6c uredbe GDPR), npr. Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1), Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP), davčni predpisi in drugi zakoni in predpisi, ki zavezujejo upravljavca.

Kategorije uporabnikov:

Zaradi lastne organiziranosti dela Upravljavec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem Upravljavca). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca, v mejah njegovega pooblastila (kot je opredeljeno v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti oz. v posamezni pogodbi, sklenjeni med upravljavcem in posameznim pogodbenim obdelovalcem.

Podatke, ki smo jih zbrali o vas, skladno s pogodbenim odnosom in evropsko ter nacionalno zakonodajo, prenašamo le: pogodbenim obdelovalcem in uradnim organom - zahteva na ustrezni pravni podlagi (npr. organom, ki so odgovorni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, preprečevanje/odkrivanje in kazenski pregon goljufij in drugih kaznivih dejanj).

Vaši osebni podatki (e-naslov znanega kupca, kateremu trgovec pošlje izdelan upn uPay nalog)  se obdelujejo na serverjih izven EU – v ZDA. Pogodbeni obdelovalec, s katerim sodeluje Upravljavec, zagotavlja primerne varnostne ukrepe za ustrezno varovanje vaših osebnih podatkov na svojih serverjih, kot to zahteva 46. člen uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Upravljavec pa ima z njimi tudi sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi vaših osebnih podatkov.  Za vse nadaljnje morebitne informacije nam lahko pišete na podpora@upay.si.

Upravljavec vaših osebnih podatkov tudi ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Rok hrambe:

Upravljavec določene osebne podatke hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 10 let po njenem prenehanju oziroma poplačilu vseh obveznosti, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 10 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 10 let od dneva mirne rešitve spora.

Pravice posameznikov:

Dostop do podatkov, dopolnitev, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, blokiranje oz. omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov dpo@upay.si.

Pomoč:

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov: dpo@uPay.si.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 

Prijava na e-novice

Na e-novice ste se lahko prijavili preko spletnega obrazca ali ste bili naš kupec, s čimer ste nam dali svojo privolitev za takšno obdelavo. Določene osebne podatke (ime in priimek kontaktne osebe, e-naslov) nujno potrebujemo, vas obveščamo o novostih in novih produktih storitve uPay.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev, ki se lahko kadarkoli prekliče (6(1)a) člen Splošne uredbe) s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Svoje soglasje ste nam lahko podali tudi na podlagi 2. odst. 158. člena ZEKom-1 s tem, ko se od prejemanja sporočil niste odjavili ob registraciji oz. koriščenju naših storitev. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitve, razen, kadar nad takimi interesi Upravljavca prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Kategorije uporabnikov: Zaradi lastne organiziranosti dela Upravljavec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem Upravljavca). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca, v mejah njegovega pooblastila (kot je opredeljeno v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti oz. v posamezni pogodbi, sklenjeni med upravljavcem in posameznim pogodbenim obdelovalcem.

Rok hrambe: do preklica privolitve oziroma ugovora oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (kar nastopi prej).

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, dopolnitev, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, blokiranje oz. omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov podpora@upay.si. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah ali pa nas o tem obvestite po e-pošti podpora@upay.si.

Pomoč: Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov: dpo@upay.si.

Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

 

API dokumentacija

Če ste (ali boste) zaprosili za pridobitev vmesnika API (to je za pridobitev dokumentacije), potem ste z MC2 d.o.o v postopku pogajanj za sklenitev ali v postopku sklepanja pogodbe oziroma jo za vas sklepa (oz se pogaja za sklenitev) vaš delodajalec (v nadaljevanju »pogodba«). Določene osebne podatke ( e-naslov) nujno potrebujemo, da da lahko pogodbo v celoti in pravilno izpolnjujemo ter vam dostavimo programski vmesnik za uporabo storitve uPay.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov: a) Sklepanje ali izvajanje pogodbe v okviru storitve uPay (6(1)b) člen Splošne uredbe); Če posameznik podatkov ne priskrbi, sklenitev pogodbe ni mogoče. b) Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa ter izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitve, razen, kadar nad takimi interesi Upravljavca prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. c) Za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (člen 6c uredbe GDPR), Zakon o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1), davčni predpisi in drugi zakoni in predpisi, ki zavezujejo upravljavca.

Kategorije uporabnikov: Zaradi lastne organiziranosti dela Upravljavec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca, v mejah njegovega pooblastila (kot je definirano v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti oz. v posamezni pogodbi, sklenjeni med Upravljavcem in posameznim pogodbenim obdelovalcem. Podatke, ki smo jih zbrali o vas, skladno s pogodbenim odnosom in evropsko ter nacionalno zakonodajo, prenašamo le: pogodbenim obdelovalcem in uradnim organom - zahteva na ustrezni pravni podlagi (npr. organom, ki so odgovorni za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, preprečevanje/odkrivanje in kazenski pregon goljufij in drugih kaznivih dejanj)

Rok hrambe: Upravljavec določene osebne podatke hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju oziroma poplačilu vseh obveznosti, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Pravice posameznikov: dostop do podatkov, dopolnitev, popravek, prenosljivost ter v omejen obsegu izbris, blokiranje oz. omejitev obdelave in ugovor. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano na naslov upravljavca, ali po elektronski pošti na naslov dpo@upay.si.

Pomoč: Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na naslov: dpo@uPay.si.

Pravno varstvo: Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).